Hajrá Érdi Férfi Kézilabda SE!

ADATVÉDELEM

Az Érdi Férfi Kézilabda Sportegyesület erdikkdse.hu internetes oldalán megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásúl szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért az Érdi Férfi Kézilabda SE nem vállal felelősséget.

Az Érdi Férfi Kézilabda SE nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Az Érdi Férfi Kézilabda SE erdikkdse.hu honlapján keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva az Érdi Férfi Kézilabda SE részére juttatott bármely információ, ötlet vagy koncepció az Érdi Férfi Kézilabda SE tulajdonába kerül át, azt szabadon felhasználhatja.

Adatkezelő

Érdi Férfi Kézilabda SE / 2030 Érd, Piroska utca 6.

Az Érdi Férfi KSE az adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi. A MET az adatkezelési tevékenységét 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR-Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) alapján a 29-es munkacsoport állásfoglalásainak és a tagországi vonatkozó szabályozásoknak figyelembevételével végzi.

Munkatársaink és tisztségviselőink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásait betartjuk.

Az adatkezelés célja

A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot (tagsági regisztráció, hírlevélre regisztráció) a szolgáltatások működtetése (hírlevél kézbesítése, fórum, hozzászólások használatának biztosítása), illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

A fórum hozzászólások (ha vannak ilyenek) során hozzánk került aktuális IP címet a kulturált, felelős hozzászólások biztosítása, valamint a fórum biztonsága érdekében rögzítjük. A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint szerkesztői munkánk során használjuk fel.

Az adatkezelés ideje

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Adatvédelmi főhatóság

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YouTube
Twitter
Instagram